Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці Главная страница коллекции Просмотр статистики

Logo
ISBN 978-617-7237-96-8 Збірник наукових доповідей міжнародної науково-технічної конференції є науково-практичним виданням, яке містить наукові статті студентів, аспірантів, кандидатів та докторів наук, викладачів, науковців і вчених і практиків з Європи, України та сусідніх країн, і за їх межами. Тематика доповідей дуже різноманітна і охоплює багато актуальних проблем сучасних фундаментальних наук, пов’язаних з біомедичною інженерією. Доповіді містять дослідження, що відображають процеси та зміни в структурі сучасної науки.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ : Оборський Г. О. ( Україна ) – голова оргкомітету, Прокопович І. В. ( Україна ) – заступник голови оргкомітету, Тітова Н. В. ( Україна ) −заступник голови оргкомітету, Манічева Н. В. ( Україна ) – секретар. МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: Аврунін О.Г. (Україна), Сучков Г.М. (Україна), Дядюра К.О. (Україна), Суходуб Л.Ф. (Україна), Філатова Г.Є. (Україна), Сідоренко І.І. (Україна), Галкін О.Ю. (Україна), Тимчик С.В. (Україна), Худецький І.Ю. (Україна), Вассіленко В. (Португалія), Левашенко В. (Словаччина), Висоцька О.В. (Україна), Ляшенко А.В. (Україна), Вуйцік В. (Польща), Максименко В.Б. (Україна), Яворська Є.Б. (Україна), Павлов С.В. (Україна), Яворський Б.І. (Україна), Шликов В.В. (Україна), Зайцева О. (Словаччина), Сторчун Є.В. (Україна). Рекомендовано до друку вченою радою Інституту медичної інженерії Національного університету «Одеська політехніка», протокол № 9 від 16 травня 2022 р. Автори несуть відповідальність за унікальність тексту матеріалів та відповідність вимогам академічної доброчесності.

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 63
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2022Правові, соціальні, етичні та фінансові аспекти у донорстві крові та трансплантології органівМанічева, Наталя Віталіївна; Manicheva, Natalia; Петрюк, Катерина; Petriuk, Kateryna
2022Anatomical theater in the context of digital technologiesProkopovych, Lada; Прокопович, Лада Валеріївна
2022Regulatory, medical and technical aspects of circulation of medical devices in the form of suppositories for rectal and vaginal usageDmytrenko, Oleksandra; Дмитренко, Олександра; Galkin, Oleksandr; Галкін, Олександр
2022Лабораторні роботи з використанням мікропроцесорної техніки у реабілітаційній інженеріїКостенко, Віталій Леонідович; Kostenko, Vitalii; Кондратьєв, Сергій Борисович‬; Kondratiev, Sergii; Ядрова, Марина Василівна; Yadrova, Maryna
2022Чинники погіршення психофізичного стану української молодіЗазімко, Надія Степанівна; Zazimko, Nadiia; Кузьмич, Максим Володимирович; Kuzmych, Maksym; Степанова, Владислава Вадимівна; Stepanova, Vladyslava
2022Проблеми фізичного виховання у закладах вищої освітиГромаковська, Зінаїда Петрівна; Gromakovska, Zinaida; Грєєва, Віра Іванівна; Greeva, Vera; Ігнатенко, Олена Олегівна; Ignatenko, Olena
2022Роль умінь і навичок розв'язування задач з фізики у підготовці фахівців з біомедичної інженеріїАлі Аль-Амморі; Ali Al-Ammori; Іщенко, Руслан; Ishchenko, Ruslan; Полєва, Наталія; Poleva, Natalia
2022The problem of preserving the physical and mental health of the civilian population by means of physical education in extreme wartime conditionsPodgorna, Victoria; Подгорна, Вікторія Віталіївна; Kokoteeva, Anastasia; Кокотєєва, Анастасія Сергіївна; Kuzmych, Maksym; Кузьмич, Максим Володимирович; Leontiev, Vadim; Леонтьєв, Вадим Іванович
2022Дослідження особливостей застосування поглинаючих ланцюгів Маркова під час прийняття рішень у процесі лікувально-діагностичних заходівРоговик, Юлія Андріївна; Rogovyk, Yulia; Манічева, Наталя Віталіївна; Manicheva, Natalia; Харитонова, Леся; Harytonova, Lesia
2022Використання алгоритму Дейкстри в медичних мережевих завданняхМанічева, Наталя Віталіївна; Manicheva, Natalia; Ніколаєва, Аделіна Юріївна; Nikolaeva, Adelina
2022Machine learning in medicine, binary logistic regressionTitov, Ihor; Тітов, Ігор; Titova, Nataliia; Тітова, Наталія Володимирівна; Manicheva, Natalia; Манічева, Наталя Віталіївна
2022Fuzzy Decision Trees in Medical Decision Making Support SystemLevashenko, Vitaly; Левашенко, Віталій; Hrkut, Patrik; Гркут, Патрік; Kovalenko, Andriy; Коваленко, Андрій; Kurmasheva, Lyliya; Курмашева, Лілія
2022Information technologies and their applications in medicine and healthcareDeriy, Kateryna; Дерій, Катерина Іванівна; Titova, Nataliia; Тітова, Наталія Володимирівна
2022Використання біомеханічних основ в навчанні фізичним вправамКалиниченко, Ольга Миколаївна; Kalynychenko, Olga; Сербіна, Валерія; Serbina, Valeria
2022Synthesis of a passive unloading orthosis with mechanical feedbackKovban, Sofiia; Ковбан, Софія Вікторівна; Verbytska, Polina; Вербицька, Поліна; Prokopovych, Pavlo; Прокопович, Павло; Cherkashina, Alisa; Черкашина, Аліса; Sydorenko, Ihor; Сидоренко, Ігор Іванович
2022Проблеми визначення розподілу ваги тіла між кінцівками у пацієнтів з ампутацією нижніх кінцівок та шляхи їх вирішенняХудецький, Ігор; Hudetskyi, Igor; Мельник, Ганна; Melnyk, Ganna
2022Дослідження технологій протезування та імплантації зубівМанічева, Наталя Віталіївна; Manicheva, Natalia; Бойчук, Надія; Boichuk, Nadia; Кондратюк, Дар’я; Kondratiuk, Darya
2022Методи виготовлення стоматологічних імплантівГончаренко, Марія; Goncharenko, Maria; Шемена, Ельвіра; Shemena, Elvira; Мотроненко, Валентина; Motronenko, Valentyna
2022Аналітичний огляд застосування стоматологічних біоактивних матеріалів в залежності від їх області використанняБеспалова, Олена; Bespalova, Olena; Гончаренко, Марія; Goncharenko, Maria; Шемена, Ельвіра; Shemena, Elvira
2022Проєктування діагностичного програмного засобу визначення тунельного синдрому зап'ястяСвітлична, Aліна; Svitlychna, Alina
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 63
ISBN 978-617-7237-96-8 The collection of scientific reports for the international scientific and technical conference is a scientific and practical publication that contains scientific articles by students, graduate students, candidates and doctors of sciences, teachers, researchers and scientists and practitioners from Europe, Ukraine and from neighboring countries, and beyond. The topics of reports are very diverse and cover many topical problems of modern fundamental sciences related to biomedical engineering. The reports contain research reflecting the processes and changes in the structure of modern science.